#

O mne

Kto som

a ako pracujem

#Aby ste neprichádzali so svojimi veľmi osobnými problémami k úplne neznámemu človeku, rada by som Vám trochu priblížila seba a môj spôsob práce. Volám sa Andrea Belicová, mám 47 rokov a vyštudovala som psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Štátnu skúšku mám z klinickej psychológie a v diplomovej práci som sa zaoberala témou životných cieľov a zmyslom života. Po skončení štúdia som pracovala s mladými ľuďmi závislými od heroínu v Resocializačnom zariadení OZ ROAD v Adamove (v súčastnosti existujúce v Tomkách). Potom som pracovala v Centre pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej ulici a v Sanatóriu alkoholizmu a toxikománie na Jaskovom rade s klientmi závislými na alkohole a iných drogách. Krátky čas som bola psychologičkou v Pedagogicko – psychologickej poradni Bratislava III. a následne som sa stala vedúcou Centra výchovnej a psychologickej prevencie Bratislava III. Absolvovala som 3,5 – ročný dlhodobý výcvik v humanistickej Terapii zameranej na človeka podľa Carla Rogersa, ktorý najviac ovplyvnil môj prístup k práci s klientmi. Pôsobila som aj ako psychológ v OZ Kvapka. Absolvovala som tiež dlhodobý 3,5 – ročný výcvik v arteterapii s Beate Albrich.

Vo svojej práci využívam vedomosti a skúsenosti svojej 16 - ročnej psychologickej praxe, v ktorej som sa venovala individuálnemu poradenstvu, práci so skupinami, psychologickej diagnostike, prevencii aj liečbe závislostí, riešeniu osobnostných či partnerských problémov. Mojimi klientmi boli dospelí a aj deti do 15 rokov. Pracovala som pod supervíziou a absolvovala som aj dlhodobú psychoterapiu na sebe, pretože vďaka hlbšiemu poznaniu seba môže človek lepšie porozumieť druhým.
V súčasnosti pracujem s dospelými klientmi a ťažiskom mojej práce sú individuálne stretnutia.

Základné postoje

na čom staviam

#Moje základné postoje a pohľad na človeka najviac ovplyvnila humanistická psychológia a terapeutický smer s názvom "Terapia zameraná na človeka" (Person – Centered Therapy), ktorej autorom je americký psychológ Carl Rogers.
Podstatou tohto smeru je dôraz na celkovú dôstojnosť a hodnotu každej ľudskej bytosti, ktorá je jedinečná a má v sebe schopnosť sebaaktualizácie. Znamená to, že každý človek má prirodzene vo svojom vnútri potenciál, ktorý ho vedie k zdravému a tvorivému rastu, k naplnenému životu. Základná podstata každého človeka je dobrá a ak sa ľudia správajú deštruktívne k sebe alebo druhým, je to preto, že ich vnútorná podstata sa v priebehu života nejakými vplyvmi deformovala. Ten základný potenciál bol brzdený, menený, narúšaný alebo prepisovaný. Dôsledkom toho vznikajú rôzne psychické problémy, skreslený pohľad na seba, na vzťahy a na rôzne situácie v živote. Človek stráca kontakt so svojím skutočným prežívaním. Prináša to teda rôzne problémy a celkovo zhoršuje základný pocit zo seba a svojho života.

Návrat k oživeniu pôvodného zdravého potenciálu je možný v špecifickom vzťahu so psychológom, ktorý je chápajúci, prijímajúci, nehodnotiaci a skutočný (bez masky). Takýto pomáhajúci vzťah vytvárajúci psychologické bezpečie - má liečivú silu a prehlbuje otvorenosť, porozumenie vlastnému prežívaniu, svojim pocitom, prehlbuje sebapoznanie, umožňuje vytvoriť si nové ponímanie seba samého. Vytvára priestor a podmienky, aby človek mohol počúvať svoj vnútorný hlas, nájsť seba samého, svoju pravú identitu, svoj systém hodnôt, svoje túžby, svoje povolanie, poslanie v živote, vážiť si seba samého a zbaviť sa všetkého, čo ho nepodporuje.
Ak však chceme dosiahnuť zmeny v našom živote, je potrebné prekonať strach z vlastných silných emócií, zo spomienok, z niektorých svojich impulzov a z poznania neželaných častí seba samého. Často sa obávame poznania, ktoré by nám mohlo spôsobiť – hoci len prechodne - prežívanie menejcennosti, slabosti, bezcennosti, skazenosti, bezmocnosti či hanby. Tento strach nás vlastne chráni - chráni našu sebaúctu. No je to medvedia služba, pretože nás zároveň udržuje v stave nespokojnosti a bráni nám zmeniť sa, bráni nám pohnúť sa dobrým smerom. Preto niektorí ľudia ostanú radšej celý život nešťastní, než by sa mali zmeniť. Táto voľba je v rukách každého človeka.
Ak sa však dokážeme opäť napojiť na náš pôvodný, prirodzený a zdravý „program“, ktorý stále nosíme v sebe, môžeme naplno využiť svoju schopnosť sebaaktualizácie a žiť život, ktorý síce nie je bezproblémový, no je zmysluplný, uspokojujúci a napĺňajúci.

P.S: Pokiaľ by ste hľadali rýchle, instantné návody, rady a recepty, ktorými sa dajú okamžite riešiť dlhodobejšie vzťahové či emocionálne problémy, tak Vás asi sklamem. Takýto postup v mojej práci nepoužívam, pretože sa ukázalo, že rady z dlhodobého hľadiska nefungujú. Fungujú však postupné zmeny v malých krokoch. Je to síce pomalší proces, no dosiahnuté zmeny zostávajú trvalé.Slobodu môžeme vymeniť za čokoľvek, ale nikdy to nebude dobrý obchod. (Pavel Kosorin)

Uvedomenie si pravdy má oslobodzujúci účinok - uvoľňuje a zbavuje myseľ neistôt. (Erich Fromm)